Tag Archives: tẩy dầu xi mạ

TẨY DẦU THỦ CÔNG, TẨY DẦU SIÊU ÂM

TẨY DẦU THỦ CÔNG VÀ TẨY DẦU TRONG THÙNG QUAY Tẩy dầu thủ công tiến hành tẩy từng loạt nhỏ những chỉ tiết không thể tẩy dầu hóa học và tẩy dầu điện phân được. Thí dụ những chí tiết lớn, những chỉ tiết mạ crôm. Người ta dùng bàn chải, giẻ, vải màn thấm […]