Tẩy dầu sóng siêu âm

20.000,0

Tẩy dầu siêu âm  UL-TRa07 Ăn mòn Ít, hiệu suất cao, làm Tẩy dầu những chi tiết phức, sóng rung sạch tối đa. Tẩy dầu triệt để , chi tiết phức tạp, có lỗ, góc. Hãy yên tâm về UL-TRA07.

 

Tẩy dầu sóng siêu âm

20.000,0