Tẩy dầu DC – R446 cho sắt, thép

39.000,0 25.000,0

Tẩy dầu DC – R446:  là chất tổng hợp có tác dụng hoạt hoá, phân cắt mạch dầu, làm sạch dầu mỡ trên sắt thép trước khi xi mạ, photphat hóa, sơn…

Tẩy dầu DC – R446 cho sắt, thép

39.000,0 25.000,0