PP- M35 Photsphate hóa cho sản phẩm gang đúc ( Mn đúc)

PP- M35 : Phosphate for wear resistance of machine part.
Photsphate hóa chống ăn mòn chi tiết máy, sản phẩm gang đúc.
Danh mục: ,